นิตยสารแจกที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ต่อยอดทักษะมุมมองของวงการช่างไทยในหลากหลายสาขา ที่นำเสนอในแบบฉบับรูปเล่ม จำนวน 60 หน้า รวมยอดพิมพ์รายเดือนๆ ละ 6,000 ฉบับ และในรูปแบบออนไลน์  
  นิตยสารคมช่าง เป็นนิตยสารแจกฟรีสำหรับกลุ่มสมาชิก และบุคคลทั่วไป ที่เปิดกว้างสำหรับทุกท่านที่สนใจสมาชิก เพื่อที่จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ หรือส่งโดยตรงโดยพนักงาน และยังได้มีวางตามสถานที่สาธารณะต่างๆในบางจุด
• เนื้อหาหลักในวงการก่อสร้างและด้านวิชาการที่กระชับเข้าใจง่าย
• มีหลากหลายเน้ือหาที่รวมอยู่ในฉบับเดียวกัน
• นำเสนอข้อมูลมีการแบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน
• ทีมงานมีความรู้และประสบการณ์
• นักเขียนคอลัมน์ประจำเป็นผู้มีคุณวุฒิ
• มีรูปแบบการจัดรูปเล่มที่ทันสมัยสวยงาม
 
   
   
   
   
   

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

www.komchang.com

issue01

issue02

issue03

issue04

issue05

issue06

issue07

issue08

issue09

issue10

issue11

issue12

issue13

issue14

issue15

issue16

issue17

issue18

issue19

issue20

issue21

issue2
2
 
issue23
 
issue24
issue25
 
issue26
 
issue27

issue28

issue29
 
issue29
 
issue31

issue32
 
issue33
     
       
 
   
 
alumimiumcomposit miniwave polycarbonate เครื่องเชื่อม เครื่องดัดท่อ เครื่องบากท่อ แผ่นใสแทนกระจก แผ่นหลังคาไวนิล โพลี่ โพลี่แผ่นตัน โพลี่แผ่นลอน โพลี่คาร์บอเนต โพลี่มินิเวฟ ใบเจียร สกอ๊ตไบรท์ หลังคาโพลี่ อลูมิเนียมคอมโพสิต อลูมิเนียมผิวไม้ อลูมิเนียมลายไม้ อุปกรณ์ขัดเงา